Auramassage

Onze aura is opgebouwd uit verschillende lagen; iedere laag heeft zijn eigen betekenis. Deze lagen lopen door elkaar heen. Hierdoor kunnen emoties, fysiek voelbaar zijn. De emotionele laag verbindt zich dan met de fysieke laag. Iedere emotie is een voelbare beweging in ons energetisch veld. Wanneer een emotie niet, of niet goed wordt verwerkt, wordt deze opgeslagen. Dit kan in onze cellen, deze hebben een geheugen en onthouden alles waar zij nog gebruik van willen/kunnen maken. Ook in de leegte tussen de cellen, kan zich disharmonische en negatieve energie vastzetten.
De aura-massage dient om vastzittende energie in de aura los te maken. De energie gaat stromen en de aura wordt gereinigd. Deze massage is geschikt voor mensen waarbij de vooruitgang stagneert. We pakken dan de achterliggende blokkade van de lichamelijke klacht aan.